Besturingssoftware voor biologische afvalwaterzuivering met biogasproductie

Gerealiseerd eind 2017.
Deze installatie zorgt voor de zuivering van fabrieks-afvalwater.
Het water wat uit de zuivering komt is pH neutraal en geschikt voor lozing op het openbare riool.
Het gas dat vrijkomt bij de zuivering kan eventueel intern gebruikt worden.
Enkele features zijn:
Lange termijn trending van alle belangrijke parameters en meetwaardes, automatisch dagelijks versturen van alle procesdata en het instellen van alle regelparameters en limieten.